Sabiedriskā apspriešana

Aicinām paust viedokli visus,
kas Latvijā piedalās un interesējas par interešu aizstāvību!

No 26. janvāra līdz 26. februārim gaidām atsauksmes par dokumentu “Interešu pārstāvniecības atklātības regulējuma pamatprincipi. Publiska apspriešana pirms likumprojekta izstrādes Saeimā”.

Dokumentu ir izstrādājusi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Darba grupa lobēšanas atklātības likuma izstrādei deputātes Ineses Voikas vadībā. Darba grupa uzsāka darbu 2019. gada rudenī, to 2020. gada pavasarī uz laiku pārtrauca COVID19 pandēmija. 

Sabiedriskās apspriešanas mērķis ir noskaidrot iesaistīto pušu viedokli par regulējuma nepieciešamību Latvijā un saņemt ieteikumus tālakai likuma izstrādei. 

Atsauksmes lūdzam sūtīt uz Saeimas komisijas epastu aizsardzibas.komisija@saeima.lv

 Sīkāka informācija pa telefonu  (+ 371) 67 08 7275

Atsauksmes būs publiskas, un tiks publicētas šajā mājaslapā.